Stomatologi.lv piedāvā saviem reklāmdevējiem iespēju uzrunāt noteiktu auditoriju, kuras intereses un ieradumi ir viegli nosakāmi. Ievietojot mūsu portālā jums aktuālu informāciju, iespējams visīsākajā laikā to darīt zināmu Jūsu klientiem, tādējādi panākot augstu atpazīstamību. Jūs nodrošināsiet perfektu informācijas servisu esošajiem klientiem, iegūsiet jaunus, uzticamus klientus.
Piedāvājam izmantot daudzpusīgus reklāmas risinājumus - gan lielus reklāmas laukumus, gan mazākus.
Portāls nodrošina unikālu iespēju nogādāt jūsu komerciālo ziņojumu līdz mūsu auditorijai ar e-pasta starpniecību.
Izmantojiet iespēju ievietot portālā problēmrakstus un reklāmrakstus par aktualitātēm zobārstniecībā!
Zobārstniecības praksēm piedāvājam izvietot pilnīgāku infotmāciju par to darbības specifiku un atrašanās vietām sadaļā <Speciālisti>.

 

Pieteikumu un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties:

(+371) 29412366
info@stomatologi.lv
Portāla vadītājs: Ēriks Rumjancevs